[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی

بسمه تعالی

[آرم]

تاریخ ۳۰ آذر ۶۱

شماره ۱۰۶۱/ش پ

پیوست ندارد

 

حکم شورای پذیرش

خانم رؤیا کمال‌آبادی

دانشجوی رشته کمک مهندسی مخابرات دانشکده مخابرات دانشگاه ----- شماره دانشجوئی -----

سال ورود به دانشگاه ۵۶، تعداد واحد گذرانیده ----- معدل کل ----- بدینوسیله باطلاع میرساند که شما به دلائل:

  1. عضویت در فرقه ضاله بهائیت

بنا بر:

گزارش گروه تحقیق اسناد و مدارک موجود شواهد مورد وثوق شورای پذیرش اقرار خودتان نظریه ارگانها و نهادهای قضائی و انتظامی و با در نظر گرفتن ادعای توبه شما و ضوابط چگونگی برخورد با مدعیان توبه مطابق ماده فصل اول بند د آئین‌نامه اجرائی پذیرش دانشجویان مرحله دوم انتقال و دانشجویان تعلیقی مرحله اول که به شماره ۲۱۲۲/م تاریخ ۶ آذر ۶۱ توسط وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی به دانشگاهها ابلاغ شده است.

با ادامه تحصیل شما موافقت نمیشود

[متن حذف شده]

در ضمن طبق ضوابط فوق نمیتوانید بنابر ضوابط اعطای گواهینامه معادل فوق‌دیپلم و معادل لیسانس به دانشجویان مصوب ۲۲ شهریور ۶۱ ستاد انقلاب فرهنگی درخواست گواهینامه نمائید.

در صورتی که به رأی صادره معترض هستید میتوانید اعتراض خود را با اسناد و دلائل احتمالی ظرف ۵ روز از تاریخ وصول این نامه با ذکر نشانی دقیقتان و با پست سفارشی دو قبضه برای شورای پذیرش به آدرس تهران – صندوق پستی ۳۷۵۲/۴۱ ارسال نمائید.

تذکر:

۱- به اعتراض‌هایی که فاقد آدرس دقیق دانشجوی معترض باشد ترتیب اثر داده نخواهند شد.

۲- شورای پذیرش حداکثر ۲۵ روز پس از وصول اعتراض به شما پاسخ خواهد داد.

توضیحات: شما میتوانید با ارائه توبه‌نامه و تائید آن از طریق مراجع ذیصلاح و درج آن در روزنامه‌های کثیرالانتشار به تحصیلات خود ادامه دهید

دبیر [ناخوانا]

[امضا]

[مهر رسمی]

 

مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی: مدرسه عالی فنی – دانشکده نقشه‌برداری – موسسه آبشناسی – موسسه عالی تکنیکوم تهران – دانشکده هواشناسی و علوم جو دانشکده مخابرات – مدرسه عالی ساختمان – دانشگاه کار و پیشه – تربیت دبیر فنی پلی تکنیک تهران – دانشگاه علوم و فنون – مجتمع آموزشی وزارت راه – مجتمع تکنولوژی تهران (مجتمع آموزشی و پژوهشی کشور) – مدرسه عالی تلویزیون و سینما.

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

۲۰۶ – ۴۲

۹/۱۸ – ۱۵ اردیبهشت ۸۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]