[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:]

[تاریخ:] دوشنبه ۳ شهریور ماه ۱۳۵۹

۱۴شوال ۱۴۰۰- شماره ۳۵۶ سال دوم

صفحه ۴

 

۶ نفر از شرکت آب منطقه‌ای فارس پاکسازی شدند

شیراز- خبرنگار جمهوری اسلامی- اداره پاکسازی استان فارس روز گذشته اعلام کرد که بنا به تحقیقات نسبت به افراد پرسنل دستگاه آب شیراز مبنی بر تصفیه و پاکسازی ادارات، ٢- آقای روح‌الله کشاورز به جرم همکاری با فرقه زالین بهائیت، از طرف هیئت پاکسازی از شرکت آب منطقه فارس پاکسازی شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]