[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[الیاف] شرکت سهامی عام

[ناخوانا]

 

تاریخ تنظیم: ۳۱ مرداد ۱۳۶۱

نام و نام خانوادگی روح‌الله آگاه زاده شماره استخدام [حذف شده]  قسمت برنامه‌ریزی آخرین سمت سرپرست [ناخوانا] استخدام: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۸ آخرین روز اشتغال ۳۱ مرداد ۱۳۶۱ تاریخ قطع رابطه ۱ شهریور ۱۳۶۱

 اخراج x

[دلیل] قطع را بطور وضوح شرح دهید.

بدلیل حکم [هیئت تصفیه] مبنی بر بهائیت و اینکه ایشان مربوط به فرقه [ضاله‌اند] [امضا]

 

سرپرست قسمت

[حضور] و غیاب فرد مورد نظر در شرکت الیاف چگونه بوده است. خوب x

[ناخوانا] کار. خوب x

[ناخوانا] جایگزینی، فرد دیگری باید استخدام گردد؟ خیر x

 

سرپرست قسمت [امضا]

مدیر قسمت

مدیر امور اداری [امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]