[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دولت جمهوری اسلامی ایران

 

حکم کارگزینی

فرم ع -۳۲ (۴ – ۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

۱– وزارت: آموزش و پرورش

۲– شماره مستخدم: [حذف شده]

۳– نام: خانم روح‌انگیز

۴- نام خانوادگی: ایقانی حسین‌آبادی

۵- نام پدر: اردشیر

۶- شماره شناسنامه و محل صدور

شماره شناسنامه: [حذف شده]

محل صدور: شهرستان [حذف شده] استان [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد: روز ۱۰ ماه ۵ سال [حذف شده]

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی.

بالاترین مدرک: دیپلم

رشته: خانه‌داری

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: آموزگار

۱۱- رسته: آموزشی و فرهنگی

رشته: آموزگاری

طبقه ۳

۱۲- گروه: ۴

۱۳- پایه: ۳

۱۴- واحد سازمانی: اداره آموزش و پرورش شمیران

۱۵- محل خدمت: شهرستان تهران استان تهران

۱۶- مجوز به شرح متن حکم

تاریخ -----، شماره -----

۱۷- نوع حکم: خاتمه خدمت

۱۸- شرح حکم: چون کتباً اعلام نموده‌اید تابع مسلک بهائی هستید و این امر بر خلاف بند ث ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری مصوب مرداد ماه ۱۳۴۵ میباشد که در تاریخ استخدام شما قابل اجرا بوده است لذا از تاریخ اول تیر ماه ۱۳۵۹ از خدمت وزارت آموزش و پرورش اخراج میشوید.

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها: -----

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) ----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: ۱ تیر ۱۳۵۹

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم.

تاریخ: ۱ تیر ۱۳۵۹

شماره: ۵/۲۴۴۸۵

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: خوشنویسان

عنوان پست ثابت سازمانی: سرپرست اداره کل آموزش و پرورش

امضا:

[امضا]

نسخه: کارگزینی

 

[یادداشت‌های دستنویسی شماره و تاریخ در وسط صفحه]:

۱/۱۸۱۸۱

۲۱ تیر ۱۳۵۹

 

[یادداشت‌های دستنویسی در حاشیه صفحه]

گیرندگان رونوشت

حسابداری – بودجه – آموزش و پرورش ابتدائی – دبستان [ناخوانا]

[امضا]

۱۷ تیر ۵۹

 

از طرف: رئیس اداره

[امضا]

 

کارگزینی

جهت اطلاع و اقدام لازم

۱۶ تیر ۵۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]