[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم شرکت صنایع آر‌دو]

سازمان صنایع ملی ایران

 

تاریخ: ۱۸ مهر ۶۱

شماره: -----

 

 آقای رحمت‌ الئه [الله] صافی اردستانی

با توجه به پشتکار و شایستگی که جنابعالی در پیشبرد امور شرکت و صرفه‌جویی در هزینه‌ها از خود نشان داده‌اید و با در نظر گرفتن حسن اخلاق رفتار شما در مدت اشتغال لذا بموجب بخشنامه شماره ۲۰۲۶۱ مورخ ۱۸ آذر ۶۰ اداره کل کار و امور اجتماعی مبنی بر اخراج افراد بهائی که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته‌شده‌اند از تاریخ ۱۷ مهر ۶۱ به کار شما در این شرکت خاتمه داده می‌شود.

 

کارگزینی – عباسپور

شرکت صنایع آر‌دو (سهامی خاص)

[امضا]

 

آدرس کارخانه: جاده قدیم کرج - خیابان کارتن‌سازی شادآباد خیابان کارگران تلفن ۷- ۹۶۱۰۴۶

[نوشته انگلیسی]

[رم گروه صنعتی آر دل]

تهران: خیابان انقلاب – روبروی لاله‌زار نو – پلاک ۵۷۷

صندوق پستی ۴۴۳ تهران

تلفن ۸۲۱۴۸۰

تلگرافی شرکت آر دل

تلکس ۲۱۲۹۶۳ آدل ایر

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]