[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

٢٨ مهر ۶۴

بسمه‌تعالی

بعلت اینکه آقای رامین ذبیحی سیسان متولد ۱۳۴۶ پیرو فرقه ضاله بهائی بوده و خود صریحاً اعلام داشته و از عقیده خود برنگشته لذا نامبرده با مشورت منطقه و استان از هنرستان اخراج میگردد%

مدیریت هنرستان [ناخوانا]

[امضا روی مهر رسمی]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]