[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مراغه

شماره ٢٨٧٠/ ۱۶

تاریخ ۱۵ شهریور ۵۹

پیوست-----

 

بسمه تعالی

جلسه دادگاه متهمین ١- رأفت برق آسا فرزند عطاءالله اهل مراغه مقیم میاندوآب آدرس فعلی بیمارستان. آدرس مادر شوهرش: خیابان زرین کوچه گلمراد شغل بهیار دارای شوهر و اولاد با سواد بهائی تبعه ایران بدون سابقه محکومیت کیفری ٢- آسیه لامی فرزند عربعلی اهل و ساکن میاندوآب خیابان مهاباد بلوار نمازی کوچه بشیری دارای شوهر و اولاد با سواد بهائی تبعه ایران بدون سابقه محکومیت کیفری در ساعت ١٠صبح روز شنبه ۱۵ شهریور ۵۹ [ناخوانا] و پس از بررسی محتویات پرونده خطاب به متهمین چه مذهبی دارید ج- بهائی هستیم و پدر و مادر نیز بهائی میباشند و حاضر نیستیم مسلمان شویم- اسلام آوردن چند مرتبه تکلیف شده و امتناع کردند- پس از استماع دفاعیات متهمین بشرح زیر مبادرت بصدور رأی مینماید.

 

رأی دادگاه

با توجه به محتویات پرونده و [ناخوانا] بر متهمین و استنکاف آنان از اسلام آوردن حکم به اخراج آنان از بیمارستان صادر و اعلام میدارد و ضمناً برای تعیین تکلیف حد شرعی برابر مقرارت و موازین اسلامی تا صدور دستور از طرف شورای عالی قضائی و تصویب لایحه مربوطه از طرف مجلس شورای اسلامی با قید ضمانت با سپردن وثیقه آزاد میشوند که هر وقت دادگاه احضار کرد حاضر شوند.

از امضاء نمودن خودداری کردند.

توضیح اینکه متهمین هریک با اخذ وثیقه به مبلغ یک‌میلیون ریال آزاد شوند.

رئیس دادگاههای انقلاب اسلامی مراغه و میاندوآب

 [امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]