[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

" بسمه تعالی"

 

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۶۱

شماره: ه ب ۶ / ۱۴۴

پیوست

 و اذا احکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل

"و چون حاکم بین مردم شوید به عدالت داوری کنید"

 

آقای قاسم پور قاسمی

کارگر: شماره کارگری [حذف شده]

شماره انگشت‌نگاری [حذف شده]

 از بخش نفت بجنورد

بر اساس هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی وزارت نفت باستناد بند ٨ ماده ٢٩ قانون بازسازی مصوبه ۵ فروردین ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی:

به جرم عضویت در فرقه ضاله بهائیت و اصرار و پافشاری در ماندن در این ضلالت به مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی و وابسته به دولت محکوم میگردد.

 هیأت بدوی

 شماره ۶ وزارت نفت

[مهر رسمی]

از طرف [لطف‌الله جمالی نیا]

۲۵ خرداد ۶۱

تاریخ اجراء: ۲۵ خرداد ۱۳۶۱

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

[ناخوانا]

۲۶ خرداد ۶۱

حسابداری آقای حمیدی

جهت اقدام اطلاع [امضا]

٣٠ خرداد ۶۱

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]