[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری و بهزیستی

سازمان منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان گیلان

بسمه تعالی

 

شماره ۳۴۲ / ۵

تاریخ ١٠/[؟]/ ۱۳۶۰

پیوست -----

 

محرمانه

خانم پروین ایقانیان

با توجه به دستور وزارتی به علت داشتن عقیده ضاله و (بهائیت) به‌موجب این حکم به خدمت شما خاتمه داده می‌شود و بدیهی است از این تاریخ هیچ‌گونه سمتی در این سازمان نخواهید داشت. / ن ۱۰

 

دکتر حامد توسلی

مدیرعامل

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]