[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی-----

شماره خصوصی-----

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش کرج

موضوع پیش‌نویس

ضمیمه

مسئول پاکنویس

تاریخ تحریر-----۱۳

 تاریخ ثبت-----۱۳

تاریخ خروج ٣٠ مهر ۱۳۶۳

 

بنام خدا

و من یتبغ غیر الاسلام دنیاً فلن یقبل منه و هر فی الاخرة من الخاسرین "قرآن کریم"

و هر کس غیر از اسلام دینی اختیار کند هرگز از وی پذیرفته نیست و او در آخرت از زیانکاران است.

 

ریاست محترم اداره آموزش و پرورش کرج بخش یک

ضمن عرض سلام و دعای خیر، معروض میدارد پیرو دستور جنابعالی در خصوص اخراج دانش آموزانی که پیروی از فرقه بهائیت مینمایند، بدینوسیله اعلام میگردد که خواهر پرستو یگان دانش آموز کلاس دوم راهنمائی بدلیل اقرار به پیرویت از این فرقه و امضا ننمودن تعهدنامه داخلی آموزشگاه که جهت اینگونه محصلین ترتیب یافته بود، از این تاریخ به بعد از مدرسه اخراج میگردد و حق شرکت در کلاس درس و حضور در مدرسه را ندارد.

به امید زیارت کربلای حسینی-مسئول آموزشگاه

یوسف

 [امضاء روی مهر رسمی]

٣٠ مهر ۶۳

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]