[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

حکم کارگزینی

(شرکتهای مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی)

بسمه تعالی

دولت جمهوری اسلامی

فرم ع -۴۷ (۴-۵۴) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۱ - نام شرکت دولتی: سازمان منطقه‌ای بهداری استان تهران

۲ – کد شرکت: -----

۳ – شماره مستخدم: -----

۴ – نام: خانم نوریه

۵ – نام خانوادگی: وجدانی

۶ – نام پدر: محمود

۷ – شماره شناسنامه و محل صدور: شماره شناسنامه: [حذف شده]  محل صدور: شهرستان: مهاباد استان-/ فرمانداریکل کردستان

۸ – محل تولد: [حذف شده]

۹ – تاریخ تولد: روز ۸ ماه آبان سال ۱۳۱۷

۱۰ – بالاترین مدرک و رشته تحصیلی: دیپلم بهیاری

١١ - عنوان شغل مستمر: بهیار در شیفت در گردش

۱۲ – شماره شغل مستمر: ۴۰۳

۱۳ – رسته: بهداشتی و درمانی رشته: بهیار طبقه: ۲

۱۴ – رتبه ۵

۱۵ –درجه ۶

۱۶ – واحد سازمانی: بیمارستان سرخه حصار

۱۷ – محل خدمت: دهستان ----- بخش ----- شهرستان ----- استان/ فرمانداریکل -----

۱۸ – نوع حکم: خاتمه خدمت

۱۹ – شرح حکم: ۱ – این حکم با توجه به بخشنامه شماره ۷۵۶۰ مورخ ۱۰ دی ۱۳۵۹ مقام محترم وزارت بهداری و طبق دستور شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳ بهمن ۱۳۵۹ مدیریت منطقه بهداری شرق تهران صادر گردیده است: (بعلت انتساب به فرقه بهائیت) [امضا]

۲ – پیرو اخطار شماره ۱۳۲۸۴ مورخ ۱۶ بهمن ۱۳۵۹ استعلام مورخ ۱۹ دی ۱۳۵۹ نظر باینکه در مدت تعیین‌شده پاسخ قاطع نداده‌اند لذا با توجه به بند ۱، این حکم به‌منظور خاتمه خدمت شما صادر گردیده:

۳ – برابر قانون کار نسبت به سوابق خدمتی شما اقدام خواهد شد / -

۲۰ – حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها

 الف- حقوق پایه گروه: -/۳۲۵۰۰ ریال.

 ب- مجموع مزایای مرتبت به شغل/ مزایای شغل: -/۲۰۵۰۰ ریال.

 پ- تفاوت تطبیق مزایا:----- ریال.

 ت- فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور: ----- ریال.

 ث- فوق‌العاده بدی آب‌وهوا: ----- ریال.

 ج- فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی: ----- ریال.

 چ- فوق‌العاده محل خدمت: ----- ریال.

 ح- سایر مزایا و فوق‌العاده‌ها: ----- ریال.

 جمع: -/۵۳۰۰۰ ریال

۲۱ - حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) پنجاه و سه هزار ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار قابل پرداخت است.

۲۲ – تاریخ اجرای حکم: ۱ بهمن ۱۳۵۹

۲۳ – تاریخ صدور و شماره حکم: تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۵۹ شماره: ۱۳۴۴۴

۲۴ – نام و نام خانوادگی مقام مسئول: علی ورجاوند

عنوان شغل: رئیس بیمارستان سرخه حصار

امضاء [امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]