[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 [آرم]

جمهوری اسلامی ایران

نخست وزیری

 

آقای نورالله ورقائی

 

بموجب نظریه مورخ ٣١ تیر ۱۳۵۹این کمیته باطلاع میرساند که حکم انفصال دائم از خدمت شما بعلت وابستگی به فرقه ضاله صهیونیستی بهائیت میباشد.%

 

کمیته پاکسازی وزارت بازرگانی

[امضا]

[مهر رسمی]

وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

٢٧٣-ک-‌پ [تاریخ:] ٢٩ فروردین ۱۳۶۰

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]