[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۵۹

شماره: ۷۷۵۹/۴

پیوست: -----

 

وزارت بهداری و بهزیستی

سازمان منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان خوزستان

 

بسمه تعالی

دولت جمهوری اسلامی ایران

 

آقای نورالله شرفی زاد کارشناس عملیات صحرائی ریشه‌کنی مالاریای خوزستان

 

موضوع: اخراج از خدمت

 

با توجه بصورتجلسه مورخ ۲۹ تیر ۱۳۵۹ هیئت پاکسازی و سالم سازی ادارات استان خوزستان مبنی بر اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی بموجب این ابلاغ بعلت ارتباط با فرقه ضاله بهائیت و استخدام غیرقانونی و سرسپردگی به رژیم منحوس پهلوی از خدمت در وزارت بهداری و بهزیستی اخراج و از تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۵۹ هیچگونه حق و حقوقی در وزارتخانه مذکور و واحدهای تابعه آن نخواهید داشت./ ن

 

دکتر وزیریان

از طرف سرپرست سازمان

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]