[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره: ۱۹۱۸ /ن

 سالمه: ۱۵ تیر ۱۳۱۹

 

[آرم]

وزارت جنگ

لشکر ۱۴ کرمان

(هنگ ۱۸ امنیه)

 

شعبه: آجودانی

پیوست -----

 

برگ اخراجی

 

همردیف استوار دوم اداری شماره [حذف شده]  نصرت‌الله واثقی فرزند احمد از سالمه یکم تیرماه ۱۳۱۹ بعلت داشتن مذهب بهائی و بر طبق امریه شماره ۶۲۰۲۱ -۱۱۸۹۱۷ [تاریخ:] ۲۵ اسفند ۱۳۱۸ ستاد ارتش از خدمت اخراج و حقوقات خود را تا سالمه یکم تیر - ۱۳۱۹ از این هنگ دریافت نموده است

 رئیس امور اداری هنگ

ستوان یکم ویژه

[امضا]

[امضا روی مهر رسمی]

فرمانده هنگ [امنیه] کرمان

 سرهنگ دوم [قلعه] بیگی

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]