[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی

[آرم]

جامعه زنان انقلاب اسلامی ایران

استان سیستان و بلوچستان

 

شماره ۳۴۱

تاریخ ۳ مرداد ۵۸

پیوست -----

 

به: اداره کار و امور اجتماعی

از: جامعه زنان انقلاب اسلامی استان (سازمان زنان سابق)

موضوع: معرفی کارمند

بدین‌وسیله عدم استفاده از کارمند خانم نصرت یزدان پناه احمدآبادی را اعلام نموده و نامبرده را جهت پیگرد مقررات به آن اداره معرفی می‌نماید.

خواهشمند است دستور فرمایند برابر مقررات اقدام نمائید.

 

هیئت‌مدیره جامعه زنان انقلاب اسلامی

استان سیستان و بلوچستان

[تاج‌الدینی]

[امضا]

رونوشت: جهت جامعه زنان انقلاب اسلامی مرکز

رونوشت: جهت کارگزینی

رونوشت: جهت خانم یزدان پناه

 

نشانی: [آدرس]

[یادداشت دستنویس پائین صفحه]

۱۱

۳۸۰۲۵۱

 

[یادداشتهای دستنویسی، شماره بالای صفحه]

٢٩٣

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]