[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

هیئت بدوی اول

بازسازی نیروی انسانی

وزارت نفت

[مهر:] محرمانه

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

بسمه تعالی

تاریخ ٢٦  خرداد  ١٣٦١

شماره ١٠٢١

پیوست -----

 

و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل

و چون حاکم بین مردم شوید به عدالت داوری کنید

 

برگ اعلام رأی

مشخصات مجرم:

نام – نام خانوادگی ناطقه نادری   نام پدر سید محمود    شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از [حذف شده] محل تولد یزد     تاریخ تولد ١٣١٦   شماره کارگری /کارمندی [حذف شده] واحد مربوطه: برنامه‌ریزی [ناخوانا]

موارد جرم

١-عضویت در فرقه ضاله بهائیت

٢-

 ٣-

 ٤-

٥-

٦-

رأی صادره

برابر با اطلاعات واصله دائر بر عضویت خانم ناطقه نادری در فرقه ضاله بهائیت و احضار وی از طرف هیئت بدوی و حضور و اعتراف کتبی نامبرده به عضویت در فرقه مزبور هیئت بدوی باستناد بند ٨ ماده ٢٩ قانون بازسازی مصوب ٥ مهر  ١٣٦٠ و مفاد تلفنگرام شماره ه ع ن  / ١٠٠٢٧٥ مورخ ٢٦   اردیبهشت ١٣٦١ هیئت عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی خانم ناطقه نادری را باتفاق آراء به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت (موضوع بند ١١ ماده ٢٠ قانون فوق الاشعار) محکوم نمود.

ضمناً این حکم از تاریخ ١  تیر  ١٣٦١ لازم‌الاجرا است.

هیئت بدوی شماره ١ تهران

[امضا روی مهر رسمی]

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

تاریخ ٢٦  خرداد ١٣٦١

شماره ١٤٦٢

 

نسخه اول: امور اداری شرکت ملی نفت ایران-- جهت درج در پرونده و تصفیه حساب توسط امور اداری مربوطه ابلاغ شود

نسخه دوم: به خانم ناطقه نادری

نسخه سوم: بایگانی پرونده

نسخه چهارم: دفتر وزیر نفت بانضمام خلاصه پرونده

نسخه پنجم: هیئت عالی نظارت بانضمام خلاصه پرونده

رأی فوق ظرف ١٥ روز بعد از ابلاغ قابل پژوهش است

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]