[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

یا ایهاالذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط

هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی

گمرک ایران و شرکت ملی انبارهای عمومی

استان تهران

 

بسم اله الرحمن الرحیم

واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل

 

رأی شماره ۵۷ تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۲ هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی گمرک ایران و شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (استان تهران)

نوع اتهام عضویت در فرقه ضاله بهائیت

گردش کار: پرونده اتهامی آقای میراحمد نام خانوادگی کریم پور فرزند میرقاسم متولد سال [حذف شده]  شماره شناسنامه [حذف شده]  صادره از [حذف شده] عنوان پست سازمانی متصدی امور دفتری سابقه کار ۸ سال محل کار دفتر ساختمان شماره پرسنلی مستخدم [حذف شده] تحصیلات دیپلم متاهل/مجرد توسط این هیئت مورد رسیدگی قرار گرفت. هیئت با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح زیر اعلام می‌دارد.

 

"رأی هیئت"

با توجه به محتویات پرونده و اقرار و مدافعات متهم و نامه شماره ۴۵۱۸ / ۶۲ - ۸ اردیبهشت ۱۳۶۲ مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر اتهام منتسب به متهم به نظر هیئت ثابت و محرز است و جرم نامبرده منطبق است با عضویت فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده‌اند (عضویت در فرقه ضاله بهائیت) موضوع بند یک ماده ۱۹ وبند ۸ ماده ۲۹ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ که مستنداً به بند ۱۱ ماده ۲۰ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و وابسته به دولت محکوم می‌گردد این رأی به استناد مواد ۴۶ و ۴۷ قانون فوق‌الذکر ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم (اعم از واقعی یا قانونی) قابل پژوهش در هیئت تجدید نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد.

 

سید محمد [ناخوانا]

رئیس هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی

گمرک ایران و شرکت ملی انبارهای عمومی

[مهر رسمی]

[امضا روی مُهر]

 

[یادداشت دستنویس بالای صفحه]

۱۸۲ – ۴۲

۱۵ /۱۷ – ۳ اردیبهشت ۱۳۸۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]