[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 

[آرم]

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

 

تاریخ ٢٧ بهمن ۶۱

شماره ۱۵۶۷- ١١

 

از: امور اداری

به: آقای مصطفی منصوریان با شماره کارمندی [حذف شده]

موضوع: ابلاغ رأی بازسازی

پیوست رأی شماره ٢٢٣ مورخ ۲۴ بهمن ۶۱ هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی این سازمان درباره انفصال دائم شما ارسال میشود. خواهشمند است در صورت اعتراض ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ این رأی مراتب را جهت ارجاع به هیئت تجدید نظر بازسازی باین امور اعلام نمایند./ا

مدیر امور اداری

محسن کمالی

[امضا]

 

رونوشت:

-هیئت بدوی بازسازی

-هیئت تجدید نظر بازسازی

-امور بازنشستگی پیوست فتوکپی رأی شماره ٢٢٣ مورخ ۲۴ بهمن ۶۱هیئت بدوی بازسازی مربوط به نامبرده ارسال میشود خواهشمند است در صورت ابلاغ یا عدم ابلاغ رأی به ایشان نتیجه را باین امور اعلام نمایند.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]