[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

وزارت نفت

تاریخ ١١ اسفند ۱۳۶۱

شماره ه ب آ /٩ –١١٧٨

پیوست -----

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

رأی شماره ٢٣١ تاریخ ٧ اسفند ۱۳۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی شماره ٩ آبادان

نوع اتهام عضویت در فرقه ضاله بهائیت

گرش کار: پرونده اتهامی خانم مریم نام خانوادگی دهقان فرزند اسدا[لله]

متولد سال ١٣٠٩ شماره شناسنامه [حذف شده]  صادره از [حذف شده]  پست سازمانی کارگر

سابقه کار ۳۶ سال محل کار آبادان شماره پرسنلی مستخدم [حذف شده] تحصیلات بی‌سواد

متأهل توسط هیأت مورد رسیدگی قرار گرفت. هیأت در جلسه مورخ ٧ اسفند ۱۳۶۱ با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

 

" رأی هیأت "

با توجه به مدافعات متهم --×--، و مدارک موجود در پرونده مربوطه--×-- و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر اتهام منتسب به متهم بنظر هیأت ثابت و محرز است و جرم نامبرده منطبق است با

١-عضویت در فرقه ضاله بهائیت موضوع بند ٨ ماده ٢٩

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر  [؟] که مستنداً به بند ١١ ماده ٢٠ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته بدولت محکوم میگردد. این رأی به استناد ماده ۴۶ قانون مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است

ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم (اعم از واقعی یا قانونی) قابل پژوهش در هیأت تجدیدنظر می‌باشد. --×--

هیأت بدوی: شماره ٩ آبادان

[امضا]

٣ اسفند ۱۳۶۱

[مهر رسمی]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

حکم شماره ه ب آ / ٩ – ١١٧٨ مورخ ١١ اسفند ۱۳۶۱

از تاریخ ٢٢ فروردین ۱۳۶۲ بنامبرده ابلاغ گردید

([ناخوانا] نامبرده ایشان بیسواد میباشد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]