[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

سازمان بهزیستی کشور

سازمان بهزیستی استان کرمان

بهزیستی شهرستان کرمان

۱۳۵۶۸ / ۷ /۲۴: شماره

۴ آذر ۸۷: تاریخ

----- پیوست

بسمه تعالی

مدیریت محترم مهد آفرینش

سلام علیکم

احتراماً – با توجه به گزارشات واصله از سوی والدین، مبنی بر وجود مربی با اعتقادات، بهائیت که در ارتباط مستقیم با نونهالان مهد می‌باشند، مقتضی است در اسرع وقت نسبت به ترخیص فرد مورد نظر اقدام و نتیجه را به این اٰداره اعلام نمائید./١ - ۴ آذر ۸۷

[امضا روی مهر رسمی]

دکتر خسرو ملک شاهی

از طرف سرپرست بهزیستی شهرستان کرمان

 

[آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]