[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دولت موقت جمهوری اسلامی ایران

[آرم]

وزارت آموزش و پرورش

دفتر وزیر

 

۱۸۵۴۲ / دو

٢١ مهر ۵۸

خانم منیژه همتی

بازگشت به نامه مورخ ١٧ مهر ۱۳۵۸ و بموجب حکم شماره ۵/ ۵۶۲۰۰ مورخ ٩ مهر ۱۳۵۸ اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان مرکز (اراک)، به علت نداشتن یکی از مذاهب رسمی کشور به خدمت شما در وزارت آموزش و پرورش خاتمه داده شده اشعار می‌دارد:

وزارت آموزش و پرورش در قبال جمهوری عدل اسلامی ایران که با ایثار و جانفشانی و شهادت هزاران نفر مردان و زنان مسلمان و مؤمن و متدین بدین مبین اسلام استقرار یافته متعهد باجرای احکام قرآن و شریعت محمدی در مدارس میباشد و بپاس خون شهدای اسلام امکان و اجازه نمیدهد مانند دوران طاغوت که بیشترین کوشش در راه ترویج فساد و ناپاکی و تضعیف و تخفیف دین مبین اسلام بکار میرفت پیروان مسلک بهائیت در واحدهای آموزشی بمانند و از این طریق افکار پاک و معصوم دانش آموزان را آلوده و منحرف نمایند.

با توجه باین اصل مهم که هر قدر محیط مقدس آموزش و پرورش منزه‌تر و بی‌آلایش‌تر باشد مدرسه تجلی گاه انوار الهی و معلم مبشر رسالت راستین و حقیقی خویش خواهد بود بی‌تردید نمیتوان موجباتی فراهم آورد تا مانند گذشته افراد بهائی فعالیتهای آموزشی کشور را در دست داشته باشند. اگر بیاد بیاورید که چگونه هزاران نفر از مردان و زنان برهبری پیشوایان و علمای اسلامی چه رنجها برده و در تبعیدگاههای مخوف چه شکنجه‌ها دیده و چه بسیار از جوانان مجاهد وطن، در برابر زجرها و بیدادها پایمردی نموده و الله اکبر گویان غول هولناک دژخیم را بزانو درآورده و سر انجام در این راه شربت شهادت نوشیده‌اند انصاف خواهید داد که نباید ساحت مقدس آموزش و پرورش را بدست افرادی امثال شما که خلاف مصالح عالیه اسلام و در جهت اشاعه و ترویج افکار ناصواب گام برمی‌دارید بیالائیم.

در خاتمه یادآور میشود که استخدام افراد ایرانی در ادارات دولتی در صورتیکه متدین به یکی از ادیان رسمی-اسلام-یهود-مسیح-زرتشت نباشند منع قانونی دارد بنابراین پایان دادن بخدمت شما مستند بمواد قانون موجود و متضمن حداقل مجازات است. مسلماً اشد مجازات متوجه متصدیان استخدام شماست که قریباً در دادگاهای انقلاب اسلامی تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. حقوق ایام گذشته شما که غیرقانونی پرداخت شده مورد بررسی است و در آینده نزدیک نتیجه آن اعلام میگردد.

محمد علی رجائی

[امضا]

٢٠ مهر ۵۸

کفیل وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]