[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

حکم کارگزینی

دولت جمهوری اسلامی ایران

فرم ع – ۳۲ (۴ – ۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

۱- وزارت: آموزش و پرورش

۲- شماره مستخدم: ۰ – [حذف شده]

۳- نام: خانم منیره

۴- نام خانوادگی: اسدیاری کاویجانی

۵- نام پدر: عبدالعلی

۶- شماره شناسنامه و محل صدور.

شماره شناسنامه: [حذف شده]

محل صدور: شهرستان: [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد: روز: ۱ ماه ۷ سال ۲۹

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی: بالاترین مدرک: فوق دیپلم، رشته: علوم انسانی

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: دبیر راهنمایی

۱۱- رسته: آموزش و فرهنگی، رشته: دبیری، طبقه: ۲

۱۲- گروه: ۶

۱۳- پایه: ۴

۱۴- واحد سازمانی: مدرسه راهنمائی ایزدمهر

۱۵- محل خدمت: بخش ۷، شهرستان تهران، استان تهران

۱۶- مجوز -----

۱۷- نوع حکم: خروج خدمت

۱۸- شرح حکم:

بعلت وابستگی به فرقه ضاله بهائی از تاریخ صدور اینحکم بخدمت شما در آموزش و پرورش ناحیه ۷ – تهران خاتمه داده میشود. ع

گیرندگان رونوشت: جهت اطلاع

۱- اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش

۲- اداره کل آموزش و پرورش تهران –

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها

الف – حقوق پایه گروه: /۲۳۷۰۰ ریال

پ – مجموع مزایای مستمر و مزایای موقت شغل

فوق‌العاده شغل / ۲۰۰۰۰ ریال

جمع: ۴۳۷۰۰ ریال

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) چهل و سه هزار و هفتصد ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- ماده ----- قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: ۲۴ آذر ۱۳۵۹

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم.

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۵۹

شماره: ۴۰۹۲۱

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: خوشنویسان

عنوان پست ثابت سازمانی: مدیرکل آموزش و پرورش تهران

[امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]