[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

فرم ع – ۳۲ (۴ – ۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

 

حکم کارگزینی

 

۱-وزارت: صنایع – سازمان صنایع کوچک ایران

۲-شماره مستخدم: [حذف شده]

۳-نام: آقای منوچهر

۴-نام خانوادگی: روشن ضمیر

۵-نام پدر: عباس

۶-شماره شناسنامه و محل صدور:

شماره شناسنامه: [حذف شده]

محل صدور: شهرستان [حذف شده]

۷-محل تولد: [حذف شده]

۸-تاریخ تولد: روز ۶ ماه ۱۲ سال ۱۳۱۶

۹-بالاترین مدرک و رشته تحصیلی.

بالاترین مدرک: دکتری

رشته: اقتصاد و علوم اجتماعی

۱۰-عنوان پست ثابت سازمانی: سرپرست قسمت بررسی‌های صنعتی و اقتصادی

۱۱-رسته: امور اجتماعی

۱۲-گروه: ۹

۱۳-پایه: ۷

۱۴-واحد سازمانی: مدیریت بررسی‌های صنعتی و اقتصادی

۱۵-محل خدمت: شهرستان [حذف شده]

۱۶-مجوز -----

۱۷-نوع حکم: انفصال خدمت

۱۸-شرح حکم:

بموجب قانون بازسازی مصوب ۵ مهر ١٣۶۰ مجلس شورای اسلامی و باستناد رأی شماره ۸۵ مورخ ۱۵ شهریور ١٣۶۲ هیئت بازسازی نیروی انسانی وزارت صنایع که با توجه به اثبات عدم صلاحیت دینی و عقیدتی و اقرار صریح شما صادر گردیده است با صدور این حکم از خدمت دولت برکنار میگردید.

۱۹-حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها -----

۲۰-حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) -----ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- قابل پرداخت است.

۲۱-تاریخ اجرای حکم: ۱۵ شهریور ١٣۶٢

۲۲-تاریخ صدور و شماره حکم.

تاریخ: ۱ مهر ١٣۶۲

شماره: ۴۵۶۷۷

۲۳-نام و نام خانوادگی مقام مسئول: از طرف سید محمدرضا عادلی

عنوان پست ثابت سازمانی: سرپرست سازمان صنایع کوچک ایران

امضاء: [اسم و امضا]

نسخه: مستخدم

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]