[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم] شیر و خورشید

وزارت کشور

استاندار کرمان

فرمانداری سیرجان

بسمه تعالی

جناب امجدی و دیگر برادران کارکنان سازمان تعاون روستایی سیرجان

پاسخ نامه‌ای که به امضای کلیه کارکنان آن سازمان در تاریخ ٣١ [تیر] ۵۸ بعنوان فرمانداری و درباره آقای منصور شیدانشیدی نوشته شده اشعار میدارد:

مفاد نامه در شورای روحانیت و معتمدین سیرجان طرح شد و نتیجه بشرح زیر اعلام میشود.

بهائیت نه دین است، نه مذهب، نه یک مکتب و حتی نه یک مرام بلکه مزدوری است که بدست امپریالیسم روس تزاری ساخته شده سیاست تجاوزکار و حیله گر انگلیس تقویتش نموده و میوه تلخ و خبیث این شجره ناپاک را امریکا و اسرائیل می‌چیند. بهائیت ستون پنجم امپریالیسم در ایران میباشد، بدیهی است که پیروان این مسلک انحرافی از نظر مذهبی مشرک مسلم بوده و از نظر فکری ارتجاعی‌ترین گروه ممکنه در قرن بیستم میباشد منصور شیدانشیدی علاوه بر انتسابش باین مسلک خبیث بتمام اهالی سیرجان اهانت کرده و بعنوان نماینده بهائیان سیرجان تلگراف مخابره میکند و این توهینی غیرقابل بخشش است و با توجه به اینکه پر رویی را بحدی رسانده که در عصر فرخنده جمهوری اسلامی هم تبلیغ میکند اگر رسماً و در برابر جمهور جامعه اسلامی تبری نجوید و هرگونه ارتباطی را قولاً و عملاً با فرقه ضالّه قطع ننماید و در برابر عظمت اسلام خضوع نکند هرگز نمیتواند مقام و منصبی را در اشغال داشته باشد و با این همبستگی مقدس اسلامی که آن عزیزان نشان داده‌اند جایی برای مشارالیه در آن سازمان باقی نمی‌ماند.

سرپرست فرمانداری سیرجان. نصیری لاری

[امضا]

٧ مرداد ۵۸

گیرنده رونوشت:

١-آقای منصور شیدانشیدی

٢-اداره کل تعاون روستایی کرمان

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

٢٧٢٣

٧ مرداد ۵۸

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]