[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

صندوق تأمین اجتماعی

بسمه تعالی

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

سازمان تأمین اجتماعی

 

[شماره:] ۵۴۰۶۰

 

شماره: [ناخوانا]/۳۴۹۵۸

تاریخ: ۵  دی ۱۳۶۰

پیوست: -----

 

باید همگی تشریک مساعی در رفع مشکلات کشور عزیز نمایند. (امام خمینی)

 

خانم مهرانگیز ثنائی

سر گروه دریافت رسیدگی شعبه بهشهر

با توجه به شماره ۷۵۶۰ مورخ ۱۰ دی ۱۳۵۹ وزیر بهداری نظر باینکه استخدام شما در سازمان منع قانونی داشته، لذا بجهت اینحکم ابلاغ استخدام اولیه و همچنین کلیه احکام صادر در باره شما لغو و بلا اثر تلقی و از تاریخ صدور این حکم بخدمت شما خاتمه داده می‌شود. حقوق و مزایایی که تا کنون دریافت داشته به‌منزله اجرت ماهانه تلقی میگردد./ ن

دکتر ابوالفضل غرضی

[ناخوانا]

قائم مقام وزیر بهداری در سازمان تأمین اجتماعی

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]