[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

 [آرم]

جمهوری اسلامی ایران

حکم کارگزینی

(شرکت‌های مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی)

فرم ع-  ۴۷ (۴-۵۴) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۱-نام شرکت دولتی: سازمان آب و برق منطقه‌ای شمال

۲- کد شرکت:

۳- شماره مستخدم: [حذف شده]

۴- نام خانم/آقای: محمد

۵- نام خانوادگی: اسدپور

۶- نام پدر: نجات اله

۷- شماره شناسنامه و محل صدور:

شماره شناسنامه: [حذف شده]  محل صدور: شهرستان: [حذف شده] استان: [حذف شده]

۸- محل تولد: [حذف شده]

۹- تاریخ تولد: روز: ۱۳ ماه: بهمن سال ۱۳۱۶

۱۰- بالاترین مدرک در رشته تحصیلی: دیپلم ادبی

۱۱- عنوان شغل مستمر: مسئول شعبه آبیاری کوچصفهان

۱۲- شماره شغل مستمر: [حذف شده]

۱۳- رسته: مشاغل حرفه‌ای رشته: تکنسین کشاورزی و آبیاری، طبقه: مسئول آبیاری ۲

۱۴- گروه: شش

۱۵- پایه: ده

۱۶- واحد سازمانی: امور آبیاری ناحیه گیلان

۱۷- محل خدمت بخش: کوچصفهان شهرستان: رشت استان: گیلان

۱۸- نوع حکم: اخراج

۱۹- شرح حکم:

بر اساس حکم شماره ۵۸۲ مورخ ۲۰ دی ۱۳۵۹ هیئت پاکسازی استان گیلان بموجب این حکم از تاریخ ۲۰ دی ۱۳۵۹ اخراج میشوید بدیهی است که بر اساس قانون اساسی و دستور کتبی مقام نخست وزیری هیچگونه خساراتی به شما تعلق نخواهد گرفت.

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها:

الف- حقوق پایه گروه: ۳۵۱۰۰ ریال

ب- مجموع مزایای موقت شغل/ مزایای شغل ۲۰۷۰۰ ریال

ج – فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی ۸۴۲۴ ریال

جمع: ۶۴۲۲۴ ریال

۲۱- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) شصت و چهار هزار و دویست و بیست و چهار ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ۲۰۰-۵۳۰- ۹۱۲۱ قابل پرداخت است

۲۲- تاریخ اجرای حکم: ۲۰ دی ۵۹

۲۳- تاریخ صدور و شماره حکم تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۵۹ شماره: ۱۶۴۰۹

۲۴- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: حسن فتوره چی [امضا]

عنوان شغل: مدیر عامل

امضاء [امضا]

۲۰ بهمن ۵۹

نسخه: مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]