[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بازسازی نیروی انسانی

وزارت نفت

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

بسمه تعالی

و اذا حکمتیم بین الناس ان تحکمو بالعدال

و چون حاکم بین مردم شوید به عدالت داوری کنید

 

تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۱

شماره: ه-ب-۳-۸۶

پیوست ندارد

 

خانم علیا مصلی نژاد کارمند شماره [حذف شده]  بر اساس رأی هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی وزارت نفت به استناد بند ۸ ماده ۲۹ قانون بازسازی مصوبه ۵ مهر ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی:

به جرم عضویت در فرقه ضاله بهائیت از تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۱ به مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت محکوم میگردد. این حکم از تاریخ ابلاغ به مدت پانزده روز قابل پژوهش در هیئت تجدیدنظر می‌باشد.

[امضا]

[مهر رسمی]

صنعت نفت شیراز

هیئت بدوی شماره ۳ بازسازی نیروی انسانی

[آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]