[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

ایران گاز

سیستم‌های گاز مایع و وسایل گازسوز – پخش گاز و خدمات

[آرم به انگلیسی]

تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران

بسمه تعالی

 

آقای علی حبیبی

در اجرای بخشنامه شماره ۲۰۲۶۱ اداره کل نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی از تاریخ اول اسفند ماه ۱۳۶۰ در این شرکت سمتی ندارید.

[امضا روی مهر رسمی]

امور اداری و پرسنلی

[آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]