[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دانشگاه رازی

 آقای دکتر کیومرث خداداده

از تاریخ ۱۵ اسفند ١٣۵۷ در دانشگاه رازی هیچ سمتی نخواهید داشت و به خدمت شما در این دانشگاه خاتمه داده میشود-

 سرپرست موقت دانشگاه رازی

 دکتر مظفر اسدی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]