[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دولت شاهنشاهی ایران

 

حکم کارگزینی

 

فرم ع – ۳۲ (۴- ۵۲) سازمان امور اداری و استخدام کشور

 

۱-وزارت/ مؤسسه: آموزش و پرورش

۲- شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- نام: خانم- آقای: کرامت اله

۴- نام خانوادگی: روشن

۵- نام پدر: غلامحسین

۶- شماره شناسنامه محل صدور:

شماره شناسنامه [حذف شده] محل صدور: شهرستان: [حذف شده] استان: [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد: روز: ۲۵ ماه: شهریور سال: [حذف شده]

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی:

بالاترین مدرک: لیسانس رشته: ادبیات فارسی

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: دبیر

۱۱- رسته: آموزشی و فرهنگی رشته: دبیری طبقه: ۶

۱۲- گروه: ۹

 ۱۳- پایه: ۱۳

۱۴- واحد سازمانی: دبیرستان نظام

۱۵- محل خدمت: بخش ۳ شهرستان: اصفهان استان / فرمانداریکل: اصفهان

۱۶- مجوز: دبیرستان نظام

۱۷- نوع حکم: حکم خروج از خدمت

۱۸- شرح حکم:

چون یکی از شرایط اصلی استخدام و ادامه خدمت نداشتن فساد عقیده و اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور میباشد و شما مذهب خود را صریحاً بهائی اعلام نموده‌اید لذا در اجرای نامه شماره ۱۵ /۳۱۲۹ - ۱۹ اردیبهشت ماه ۵۸ اداره کل آموزش و پرورش اصفهان از تاریخ صدور اینحکم بخدمت شما در وزارت آموزش و پرورش خاتمه داده میشود. /

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها:

الف – حقوق پایه گروه-/ ۵۷۱۰۰ ریال

پ – مجموع مزایای مستمر و مزایای موقت شغل – فوق‌العاده شغل- / ۲۵۵۰۰ ریال

چ – فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی: /۴۵۶۸ ریال

جمع: ۸۷۱۶۸ ریال

۲۰- حقوق، مزایا، فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف) هشتاد و هفتهزار و یکصد و شصت و هشت ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل: ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: ۱ تیرماه ۵۸

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم - تاریخ: ۳۱ خردادماه ۵۸ شماره: ۲/ ۱۴۹۷۴

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: جعفر رضائی

عنوان پست ثابت سازمانی: رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه ۳ اصفهان امضاء: [امضا]

نسخه: مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]