[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

کاش من هم یک پاسدار بودم (امام خمینی)

روز پاسدار مبارک باد

٢٠ خرداد ۱۳۶۱

۴۶۴۳۷۴/[ناخوانا]

 

تهران امور عملیات شهرستانها

ناحیه مشهد

آقای خلیل خلیل زاده نامقی کارگر شماره [حذف شده]

 

بدینوسیله باطلاع میرساند که طبق رأی شماره ه ب ۶/۱۳۸ مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۶۰ هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی شماره ۶ منطقه خراسان نامبرده بالا بعلت عضویت در فرقه ضاله بهائیت و اصرار و پافشاری در ایفاء بر این ضلالت به مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میگردد این حکم از تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۶۱ قابل اجرا میباشد. ضمناً فتوکپی حکم به پیوست ارسال میشود

 

محمد مهدی برهانی

 

رونوشت : هیئت‌های نظارت بر بازسازی نیروی انسانی مستقر در وزارت نفت جهت اطلاع

رونوشت : هیئت بدوی بازسازی منطقه ۶ استان خراسان جهت اطلاع

رونوشت : تهران – پرسنل بخش کارگزینی کارگران

رونوشت : اداره کل حسابداری پس‌انداز از وام پس‌انداز کارکنان

رونوشت : تسجیل آمار و بایگانی

رونوشت : اداره کل وام کارکنان (وام کارگران)

رونوشت : اداره کل بهداری و بهداشت تهران

رونوشت : حسابداری ناحیه مشهد تا لطفاً از پرداخت هرگونه وجهی بنامبرده خودداری فرمایند

رونوشت : بایگانی

رونوشت : آقای خلیل خلیل زاده نامقی جهت اطلاع

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]