[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی

شماره ۶

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

 

تاریخ [۲ تیر ۱۳۶۱]

شماره: ه ب ۶ / ۱۵۳

پیوست-----

 

اداره کل کار و امور اجتماعی خراسان

احتراماً در جواب دعوتنامه شماره ۵۱۱۶ مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۶۱ آن اداره محترم در مورد شکایت آقای خلیل خلیل زاده نامقی کارگر شماره [حذف شده]  بخش نفت ناحیه مشهد که در تاریخ ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۶۱ از نماینده شرکت نفت جهت ادای پاسخ دعوت بعمل آمده، باطلاع میرساند که کارگر نامبرده فوق بعلت عضویت در فرقه ضاله بهائیت از تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۶۱ طبق بند ۸ ماده ۲۹ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی از خدمات دولتی و وابسته بدولت منفصل دائم شده.

 

از طرف: هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی شماره ۶ وزارت نفت

[مهر رسمی]

جمالی نیا

[امضا]

۲ تیر ۱۳۶۱

رونوشت: بخش نفت ناحیه مشهد

 

[یادداشت دستنویسی شماره در بالای صفحه]

۴۸۴ -۱۰

[یادداشت دستنویسی تاریخ در حاشیه صفحه]

پرونده مربوطه بایگانی شد [تاریخ:] ۸ تیر [؟]

اداره فنی ۸ تیر ۱۳۶۱

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

 

 

مشهد – خیابان آبکوه شرکت گاز اطاق ۳۲ – صندوق پستی ۱۷ تلفن ۸۲۰۲۸

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]