[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز

مجتمع آموزشی توحید

شماره ۲۶۳۸

تاریخ ١١ مرداد ١٣۶۱

بسمه تعالی

گواهی میشود:

آقای جمال ثابت سروستانی دارنده شناسنامه شماره [حذف شده] صادره از [حذف شده] متولد [حذف شده] در سال تحصیلی ١٣۶۱ - ۱۳۶۰ در کلاس سوم تجربی دبیرستان پسرانه به تحصیل اشتغال داشته و در خرداد ماه ۱۳۶۱ با معدل کل ٨٠/ ۱۵ ( پانزده و هشتاد صدم ) قبول شده است.

این گواهی طبق درخواست نامبرده جهت ثبت نام در سایر مدارس صادر و هیچگونه ارزش دیگری ندارد.

از طرف سرپرست مجتمع آموزشی توحید

بیژن مرزبان راد

[امضا روی مهر رسمی]

اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز - مجتمع آموزشی توحید

دبیرستان پسرانه - ١٣۴٧

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

بسمه تعالی

بدینوسیله تائید می گردد که از نظر اخلاقی ثبت نام دانش آموز جمال ثابت سروستانی در مدارس دیگر بلامانع است در ضمن نامبرده وابستگی به گروهای سیاسی نبوده و معتقد به فرقه بهائیت می باشد و به علت اعتراف به اعتقاد به این فرقه از این مدرسه اخراج گردیده است

[امضا روی مهر رسمی]

اداره آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز - مجتمع آموزشی توحید

دبیرستان پسرانه - ١٣۴٧

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]