[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آدرس]

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت دفاع ملی

شرکت سهامی کارخانجات اتکا

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۵۹

شماره: ۲- ۸۰۵

پیوست: ۹۱۷۳

خواهشمند است در پاسخ باین شماره اشاره شود

 

آقای جلیل جانپاک فهادان

برابر امریه شماره ۲۳۴-۱-۵-۶۰۳ مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۵۹ وزارت دفاع ملی که طی نامه شماره ۱۸ -۵-۶۰۳ مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۵۹ آجودانی سازمان اتکا باین شرکت ابلاغ گردید از تاریخ ۱ مهر ۱۳۵۹ بعلت داشتن مسلک بهائیت از خدمت در این شرکت اخراج میشوید و از تاریخ مذکور به بعد هیچگونه سمت و حقوقی در کارخانه روغن کشی گنجه رودبار و شرکت نخواهید داشت. بدیهی است سریعاً نسبت به تخلیه خانه سازمانی کارخانه که در اختیار شما میباشد اقدام خواهید نمود.

سرپرست شرکت سهامی کارخانجات اتکاء

عبدالعظیم ناظرانی

[امضا]

گیرنده: کارخانه روغن ‌کشی گنجه رودبار بازگشت بنامه ۱۴۴۱ -۲ - ۸۰۵ مورخ ۱۶ مهر ۱۳۵۹ جهت اطلاع و تسویه با نامبرده و تظارت بر امر تخلیه خانه سازمانی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخور کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]