[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

هیئت بدوی اوّل

بازسازی نیروی انسانی

وزارت نفت

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

بسمه تعالی

واذا حکمتم بین الناس ان یحکموا بالعدل

و چون حاکم بین مردم شوید به عدالت داوری کنید

 

تاریخ: ۳ مرداد ماه ۱۳۶۱

شماره: ۱۰۳۸

پیوست: -----

 

برگ اعلام رأی

مشخصات مجرم:

نام – نام خانوادگی: جلیل ایرانبومی، نام پدر: سید محمد، شماره شناسنامه: [حذف شده]  صادره از: [حذف شده]

محل تولد: [حذف شده]   ، تاریخ تولد: ۱۳۲۱، شماره کارگری/ کارمندی: [حذف شده]  ، واحد مربوطه: امور پخش تهران ناحیه فروش

موارد جرم:

۱- عضویت در فرقه ضاله بهائیت

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

تاریخ: ۳۰ مرداد ماه ١٣۶۱

شماره: [حذف شده]  

رأی صادره:

برابر اطلاع واصله دائر بر عضویت آقای جلیل ایرانبومی در فرقه ضاله بهائیت و احضار وی از طرف هیئت بدوی و حضور و اعتراف کتبی نامبرده به عضویت در فرقه مزبور هیئت بدوی باستناد بند ۸ ماده ۲۹ قانون بازسازی مصوب ۵ مهر ماه ١٣۶۰ مجلس شورای اسلامی و مفاد تلفنگرام شماره هـ ع ن ۱۰۰۲۷۵ مورخه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۱ هیئت عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی وزارت نفت نامبرده بالا را باتفاق آراء به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت (موضوع بند ۱۱ ماده ۲۰ قانون فوق الاشعار) محکوم نمود.

ضمناً این حکم از تاریخ ۲ مرداد ١٣۶۱ لازم الاجراء است و مانده مرخصی متهم نیز قابل استفاده نمیباشد.

[مهر رسمی] هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی

[امضا]

 

نسخه اول: امور اداری شرکت ملی نفت ایران جهت درج در پرونده و تسویه حساب

نسخه دوم: به آقای جلیل ایرانبومی کارمند شماره [حذف شده]   توسط امور اداری مربوطه ابلاغ شود/

نسخه سوم: بایگانی پرونده

نسخه چهارم: دفتر وزیر نفت بانضمام خلاصه پرونده

نسخه پنجم: هیئت عالی نظارت بانضمام خلاصه پرونده

رأی فوق ظرف ۱۵ روز بعد از ابلاغ قابل پژوهش است.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]