[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

اداره پست استان سیستان و بلوچستان

 

اداره

بتاریخ ۱۴ خرداد ۵۹

شماره ١/۲۷۴۷

 

به: آقای جهان خواه زارع مسئول باجه‌ها

از: اداره کل پست استان سیستان و بلوچستان

موضوع: ابلاغ حکم وزارتی (عضویت در فرقه ضالۀ بهائی)

یکبرگ عین شماره ۴۲ /۴۹۷۴- [تاریخ:] ۵ خرداد ۱۳۵۹ مقام معظم وزارت مبنی بر اخراج شما از خدمت به پیوست ابلاغ و از این تاریخ این اداره کل از همکاری شما معذور خواهد بود.

 

حسین شیروانی

سرپرست اداره کل پست استان سیستان و بلوچستان

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]