[اطلاعات شخصی افراد [حذف شده] است.]

 

[آرم]

[موزه] نگارستان

[اسم و نوع موزه به انگلیسی]

 

شماره: ۷۸ / ۵۸

تاریخ: ۷ مرداد ۱۳۵۸

 

بسمه تعالی

سرکار خانم حیفا فرهمند پور

به‌موجب این حکم به خدمت شما از تاریخ ۷ مرداد ۱۳۵۸ در این موزه خاتمه داده می‌شود. مستدعی است جهت تسویه حساب به امور مالی مراجعه فرمائید.

 

نماینده سرپرستی در موزه نگارستان

حسین شمس لاریجانی

[اسم و امضا]

 

[آدرس به انگلیسی]