[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

سازمان منطقه‌ای بهداری

استان خراسان

 

شماره: ۵۳۶۵ [؟]

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۶۰

پیوست: -----

 

آقای حسین بخشایش راد [آدرس]

 

بازگشت بمشروحه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۰ شما عنوان سازمان امور اداری و استخدامی کشور و این سازمان اشعار میدارد:

حکم خروج از خدمت شماره ۱۷۹۹/۸- ۲۵ فروردین ۱۳۶۰ در اجرای دستورالعمل شماره ۷۵۶۰-۱۰ دی ۱۳۵۹ مقام وزارت بهداری و با توجه به شماره تسجیل بهائیت شماره [حذف شده] مشهد شما برابر مقررات صادر گردیده است.

 

از طرف دکتر جعفرزاده

[امضا]

مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداری خراسان

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]