[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲/۳۴۷۷۳

۵ اسفند ۱۳۵۸

آقای حسین اعلائی نامه‌رسان هنرستان آباده

چون هنگام تنظیم پرسشنامه استخدامی این حقیقت را که بهائی هستید کتمان کرده‌اید و الآن هم به بهائی بودن خود اقرار دارید به استناد دستور شماره ۴۸۳۹ – ۲۱ آذر ۵۸ اداره کل امور حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش از این تاریخ به خدمت شما خاتمه داده می‌شود و هیچ‌گونه سمتی در این اداره ندارید / ص

رئیس اداره آموزش و پرورش انقلاب اسلامی آباده – ناجی

[امضا]

گیرنده رونوشت

حسابداری

کارگزینی

آموزش متوسطه

آموزش ابتدائی

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]