[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] اطلاعات

[تاریخ:] شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۵۹

[شماره:] ۱۶۲۳۲

[صفحه:] ۱۷

 

۴۰ نفر دیگر در آموزش و پرورش سمنان، مشمول پاکسازی شدند

سمنان-روابط عمو می استانداری؛ سمنان و هیات پاکسازی و سالم‌سازی ادارات استان، اسامی ۴۰ تن از کارمندان و کارکنان آموزش و پرورش استان | را که پرونده‌های آنان تا تاریخ پنجم شهریورماه ۱۳۵۹ مورد بررسی قرار گرفته و مشمول پاکسازی شده‌اند، به شرح زیر اعلام کرد:

... ضمناً ۸ نفر دیگر بنام‌های صنم پور حسینی فرزند حسین، طاهره تبیانیان فرزند اسماعیل، خدیجه بانو هدایتی فرزند هدایت الله، اقدس بشارتی فرزند علی‌اصغر، طاهره هدایتی فرزند علی‌بابا، احمد شادمان فرزند محمدعلی، فرشته ملک‌زاده معنوی فرزند نصرالله و فرخنده اعظمی فرزند حیدر، به اتهام عضویت در گروه سیاسی غیرقانونی بهائی اخراج شدند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]