[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و ترابری

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

 

شماره:

تاریخ: ----۱۳

پیوست:

 

بسمه تعالی

 

تلفن‌گرام

۱۸۱۱/ ح – ۵ تیرماه ۶۱

 

اداره کل خط و ابنیه

بدینوسیله به اطلاع میرساند: که کلیه مأمورینی که در آن واحد دارای فرقه ضاله بهائیت هستند از تاریخ این ابلاغ تا اطلاع ثانوی از کار بر کنار میگردند.×

۳۸۰۱- ۵ تیرماه ۶۱

 

علیرضا نوری

دفتر حراست راه‌آهن

 

گیرنده: قسمت موتوری

[گوینده]: علیرضا نوری حراست راه‌آهن

گیرنده خبر: صداقت

ساعت مخابره: ۳۰/۱۳

گیرنده: آقای قدرت‌الله عنصری به موجب این ابلاغ از تاریخ ۶ تیرماه ۶۱ از کار بر کنار میشوید.

 

سهراب صداقت

رئیس قسمت کارخانجات موتوری

[امضا]

۵ تیرماه ۶۱

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]