[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت دفاع ملِّی

(تلفن -----)

 

[از:] وزارت دفاع ملی (آج) ع

[به:] ریاست سماجا ا. آج. کارگزینی امراء)

موضوع: پرسنل بهائی

 

شماره: ۳۲۰- ۶/۵- ۶۰۳

تاریخ: ۱۵ آبانماه ۱۳۵۹

پیوست: -----

 

[اتهام] تبلیغ مرامی ناوبانیار سوم فیروز شریفائی عربی جمعی [نداجا] مورد تأیید وزارت دفاع ملی میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید با توجه بشماره ۲۷-[۶]/۵- ۶۰۳ - ۲۵ اسفندماه ۱۳۵۸ وزارت دفاع ملی در مورد بازنشستگی و یا بازخرید سوابق خدمتی مشارالیه از تاریخ ۱ آذرماه ۱۳۵۹ اقدام لازم انجام و بهره را اعلام دارند.

 

از طرف وزیر دفاع ملی. سرهنگ ستاد جواد فکوری

[امضا]

 

گیرندگان:

۱-فرماندهی نداجا (کارگزینی درجه‌داران و دریافران) پیرو شماره ۲۸۵-۶ /۵- ۶۰۳ - ۲۱ مهرماه ۵۹ برای آگاهی و اقدام لازم با توجه به مراتب بالا.

۲- ریاست کمیته امام مستقر در سماجا برای آگاهی.

 

[یادداشت دستنویسی در وسط صفحه]

سرکار فیروز شریفائی در ترویج فرقه ضاله بهائی کوشا بوده و اکنون فرم عدم تبلیغ را امضاء نمی‌نماید لذا از تاریخ ۱ آذرماه ۱۳۵۹ اخراج میگردد.%

رئیس سیاسی ایدئولوژیک وزارت دفاع. حجت‌الاسلام الهی

[امضا]

 

سال ۵۹ یا سال تعمیر و نگهداری. سال مبارزه پیگیر با اقتصاد امپریالیستی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]