[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه تهران

امور آموزشی دانشکده پزشکی

 

با احترام، بدینوسیله به اطلاع میرساند:

آقای /خانم فوواد صفائی دانشجوی رشته پزشکی دانشکده پزشکی [حذف شده] بموجب حکم شماره ۳۵۴/ ش پ ۲ مورخ ۱۰ شهریور۶۲ شورای پذیرش تا اطلاع ثانوی از ادامه تحصیل محروم شده و می‌تواند/ نمی‌تواند بنابر ضوابط اعطای گواهینامه معادل فوق دیپلم و معادل لیسانس مصوب ۲۲ شهریور۶۱ ستاد انقلاب فرهنگی درخواست گواهینامه نماید.

شورای پذیرش دانشگاه تهران

[امضا روی مهر رسمی]

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

۳۵۴ / ش پ ۲

۱۰ شهریور ۶۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]