[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ناخوانا] تعاون مصرف صنعت نفت

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

تاریخ: ۲ تیر [ناخوانا]

شماره: ۹۱۳ / الف الف

پیوست

خانم شهلا فرزانه مهر خاوری

کارمند شماره: ۷۱۶۳۷

به‌موجب حکم شماره ۱/۲۴ – ۷ – ۱۸۴ مورخ ۱۱ خرداد ۶۱ هیئت بدوی شماره ۷ بازسازی نیروی انسانی به جرم عضویت در فرقه ضاله بهائیت از تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۶۰ به مجازات انفصال دائم از خدمت در وزارت نفت و مؤسسات دولتی محکوم می‌گردید.

[امضا]

محمدباقر خیرخواهان

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]