[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

کار یار

دفتر خدمات هوائی بین‌المللی مسافرتی و جهانگردی

[آرم]

[آرم و اسم شرکت به انگلیسی]

سرمایه ٢٠٠٠٠٠٠٠ ریال  شماره ثبت ۴۴۳/ ۳۳ الف و ب

[اطلاعات در مورد سرمایه و ثبت به انگلیسی]

شماره = ش ک / ۱۲۵۳

تاریخ = ۲۱ شهریور۷۳

 

بسمه تعالی

از: شرکت مسافرتی کار یار

به:  آقای فروهر رضاپور

ضمن تشکر از همکاری صادقانه شما طی مدت ده سال گذشته و آرزوی موفقیت برای شما، از آنجائیکه اخیراً طی پرسشنامه درخواستی وزارت ارشاد اسلامی مشخصات کارکنان این شرکت مورد سئوال قرارگرفته است و با توجه به اینکه جنابعالی حاضر به کتمان عقیده خود نشده و در پرسشنامه مربوطه صریحاً دین خود را بهائی اعلام نموده‌اید لذا عطف به بخشنامه شماره ۲۰۳۶۱/-۱ ن [تاریخ:] ۱۶ آذر ۱۳۶۰ وزارت کار و امور اجتماعی به کار جنابعالی خاتمه داده میشود.

شرکت مسافرتی کار یار

[امضا روی مهر رسمی]

[آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]