[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

شرکت ملی نفت ایران

 

تاریخ: دی ۱۳۶۸

شماره: ی ۴۸۴۹۲

پیوست۱۲۲۰۶ / ۶۸

خانم ویکتوریا احسانی

سلام علیکم

 احتراماً عطف به مذاکره تلفنی مورخ ۹ دی ۱۳۶۸ برابر با ۳ اسفند ۱۹۸۹ برادر راهپیما فرد بدینوسیله فتوکپی حکم انفصال از خدمت از آقای فرهنگ روشن ضمیر [حذف شده] همسرتان را که بعلت عضویت در فرقه ضاله بهائیت طبق حکم ۱۱۵۲ مورخ ۳ اسفند ۱۳۶۱ به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت محکوم شده‌اند را جهت استحضار و اقدامات لازم بعدی ارسال میدارد. ضمناً همسرتان در مورخ ۱۰ اسفند ۱۳۶۱ حکم خود را نیز از این امور دریافت نموده‌اند.

المستعان

 از طرف شرکت ملی نفت ایران

[مهر رسمی]

راهپیما فرد

رئیس امور بازنشستگی

[امضا]

 

تهران – [آدرس]

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]