[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۱ مهرماه ۱۳۶۸

شماره: ۷۸۳/ هـ ا د

پیوست: ------

واحد: ------

 

ریاست محترم دانشگاه تهران

سلام علیکم.

احتراماً باطلاع میرساند پرونده آقای فرهنگ دهقان ساعی دانشجوی رشته دامپزشکی آن دانشگاه در جلسه شماره یازدهم مورخ ۲۷ شهریور ۱۳۶۸ این هیات مطرح و بررسی گردید که پس از بررسیهای لازم با ادامه تحصیل نامبرده مخالفت بعمل آمد.

مراتب جهت اطلاع و هر گونه اقدام مقتضی ارسال میگردد.

هیات اجرائی بررسی وضعیت دانشجویان تعلیقی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

[امضاء و مهر هیأت اجرائی و بررسی وضعیت دانشجویان تعلیقی]

رونوشت:

جهت اطلاع دانشجو

آموزش دانشگاه مربوطه جهت اطلاع

کمیته انضباطی دانشگاه مربوطه جهت اطلاع

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]