[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

سیمان تهران

شرکت سهامی عام

 

بسمه تعالی

[مهر رسمی] تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران

 

[آرم]

سیمان تهران

 

شماره ۸۳۸۷

تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۶۱

 

آقای فرهاد صدقی

بموجب بند ۸ ماده ۲۹ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت که در جلسه ۵مهر۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و در اجرای بند ۴ مصوبه مورخ ۲۱ تیر ۱۳۶۱ هیئت مدیره در پایان تیر ماه ۱۳۶۱ خدمت شما در شرکت سیمان تهران (سهامی عام) خاتمه می‌یابد. مقتضی است جهت تسویه حساب به کارگزینی شرکت مراجعه فرمائید.

از طرف هیئت مدیره سیمان تهران – شرکت سهامی عام

[امضا]

 

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

قانون بازسازی نیروی انسانی

ماده ۲۹ – ارتکاب جرائم زیر موجب انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود:

۸-عضویت فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده‌اند.

 

 

[آدرس] شماره ثبت ۴۵۰۳ سرمایه ۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]