[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

حکم کارگزینی

۱ - وزارت موسسه: آموزش و پرورش

۲- شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- نام خانم: فردوس

۴- نام خانوادگی: حبیبی

۵- نام پدر: علی‌اکبر

۶- شماره شناسنامه و محل صدور: شماره شناسنامه: [حذف شده] محل صدور: شهرستان: [حذف شده] استان-/فرمانداری کل: [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد: روز ۶ ماه اردیبهشت سال ۱۳۲۲

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی: بالاترین مدرک: دیپلم دانشسرای مقدماتی

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: آموزگار

۱۱- رسته: آموزش و فرهنگی رشته: آموزگاری طبقه: ۵

۱۲- گروه: ۶

۱۳- پایه: ۷

۱۴- واحد سازمانی: اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان

۱۵- محل خدمت: شهرستان [حذف شده] استان-/ فرمانداری کل هرمزگان

۱۶- مجوز: تاریخ----- شماره-----

۱۷- نوع حکم: خروج از خدمت

۱۸- شرح حکم: باستناد داشتن تسجیل شماره ۸۱۶۷۳ مبنی بر اعتقاد به مذهب و مسلک بهائیت و با توجه نظام جمهوری اسلامی در کشور مسلمان ایران و عدم شناسایی مذهب بهائی برسمیت از تاریخ ۱ خرداد ۱۳۵۹ از ادامه خدمت در وزارت آموزش و پرورش (اداره کل آموزش و پرورش بندرعباس) معاف میشوید.

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ (به حروف)----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار فصل----- مواد-----قابل پرداخت است

۲۱- تاریخ اجرای حکم: ۱ خرداد ۱۳۵۹

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم: تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۹ شماره ۲/۱۲۹۵/[؟]

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: دکتر علی شهبازی [امضا]

عنوان: پست سازمانی: از طرف مدیرکل آموزش و پرورش اسلامی استان هرمزگان

نسخه: مستخدم

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]