[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان شماره -----

 

تاریخ ۴ مهر ۶۳

پیوست -----

 

دبیرستان دختران سید حسن مدرس

 

بنا بدستور وزارت آموزش و پرورش دانش‌آموز فرانک نعیمی بعلت عضویت در فرقه بهائیت سال سوم بازرگانی این دبیرستان از این تاریخ اخراج می‌گردد

رئیس دبیرستان بازرگانی و حرفه‌ای مدرس

صدیقه مهرابیان

[امضا روی مهر رسمی]

۴ مهر ۶۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]